Jan Marco Veroni

"I am a man of 73 years and now retired, from Norway. I am very inspired by the great masters of the 19th century like Rembrandt Renoir van Gogh etc. I am self-taught except for a few courses."

The lady in the green dress - Oil on canvas 48 x 60 cm

Jeg er en mann på 73 år og nå pensjonist, opprinnelig fra Ålesund by men nå bosatt på Vatne i Ålesund kommune, jeg er først og fremst utdannet typograf/trykker men har jobbet innenfor en rekke forskjellige yrker som både ansatt og som selvstendig næringsdrivende. Kunsten ble til ved en tilfeldighet etter å ha sett et kunstprogram på TV for om lag 40 år siden og jeg gikk straks hen å kjøpte meg maling og pensler og gikk i gang og faktisk solgte en del bilder også, men så ble det andre interesser som tok over i mange år men jeg plukket frem maling og pensler igjen og startet på nytt å male. Jeg er selvlært bortsett et par helgekurs hos Elisabeth Maria Toften i Ålesund og et digitalt portrettkurs hos Jan-Ove Tuv, en tidligere elev av Odd Nerdrum.


I am a man of 73 years and now retired, originally from Ålesund city but now living in Vatne in Ålesund municipality. I am primarily a trained typographer and printer but have worked in a number of different professions as both employed and self-employed. My art was created by chance after watching an art program on TV about 40 years ago and I immediately went to buy myself paint and brushes and got started and actually sold some pictures as well. Other interests took over most of my time for many years, but I picked up paint and brushes again and started painting again. I am self-taught except for a couple of weekend courses with Elisabeth Maria Toften in Ålesund and a digital portrait course with Jan-Ove Tuv, a former student of Odd Nerdrum's.

The boy is reading - Oil on canvas 43 x 54 cm
The girl and the dog - Oil on canvas 34 x 44 cm
Positur - Oil on canvas 34 x 44 cm
Man reading a newspaper - Oil on canvas 34 x 44 cm

This review was published by Circle Foundation for the Arts © CFA Press ∙ Images are courtesy of the artist


 

Visit Jan Marco Veroni's website

Inquire About this Artist

Discover More Member Artists

Become A Member Artist